Octopus vam predstavlja: Labidochromis caeruleus
Ponedeljak, 14 Novembar 2005 (00:12:30) CET

Postavio Octopus


Jedna od najrasprostranjenijih riba pripadnika familije Cichlidae poreklom iz velikog Afričkog jezera Malawi u akvarijumima cichlid fanova širom sveta je nesumnjivo vrsta Labidochromis caeruleus. Ova vrsta je i na našim prostorima prilično rasprostranjena i gotovo da nema tzv. Malawi akvarijuma u kome svoj dom nije pronašao i neki od pripadnika pomenute vrste. Naime retko koji ljubitelj Cichlida iz jezera Malawi uspe da odoli iskušenju da u svoje jato ne ubaci žute lepotane. Širokom rasprostranjenju ove vrste doprinela je i činjenica da je to prilično miroljubiv cichlid. Na engleskom govornom području često ga srećemo pod imenom Electric yellow a što je zapravo naziv za formu odgajenu u Nemačkoj koja se odlikuje intenzivnijom žutom bojom. U prirodi ova riba nastanjuje severozapadni deo jezera Malawi. Pripadnici ove vrste nastannjuju kamenite obale i obično obitavaju na dubini od 10 do 30 metara.

Najčešće sretana forma u akvarijumima naših hobista je forma gde su jedinke limun žute boje sa naznačenom crnom linijom na dorzalnom analnom i trbušnim perajima. Morfološka razlika izmedju mužjaka i ženke je uočljiva i ogleda se u tome što su analno i trbušna peraja obojena crno. Stariji dominantan mužjak u jatu dobija i crne, vertikalne pruge po telu. Mužjak je nešto veći od ženke i naraste oko 10 cm.

Ova vrsta se u akvaristici pojavila pre nešto više od dvadesetak godina iako je opisana davne 1956 od strane ihtiologa Fryer-a. (Geoffrey Fryer) Ovaj ihtiolog se u pomenuto vreme nalazio na stanici za izlov ribe koja se nalazila u zalivu Nkata (Nkhata Bay) i po nekima je prvi ihtiolog koji se ribama iz jezera Malawi bavio na njihivom samom izvoru tj.njihovoj prirodnoj postojbini. Interesantno je takođe napomenuti da reč caeruleus koja označava ime vrste u prevodu znači plav . Mnogi koji se sa ovim podatkom sreću prvi put sa razlogom će se zapitati : ’’Odakle ribi čija je osnovna boja žuta takvo ime?’’ Objašnjenja za ovo ima više. Neki smatraju da ga treba tražiti u činjenici da ova vrsta u prirodi živi na dubinama od 10 do 30 metara i da su se pomenutom naučniku koji ih je verovatno posmatrao na toj dubini, (shodno zakonima prodiranja svetlosti koroz vodu) učinili plavim. Drugi pak objašnjenje traže u postojanju forme koja je plavičasta a treći iznose mišljenje da je uzrok ovakvom imenu mogućnost da pojedine jedinke ove vrste kada se nadju na suvom jednostavno dobiju plavičast ton. Koja je od ovih pretpostavki najbliža istini ostaje otvoreno pitanje. Ipak postoje pisani podaci da je pomenuti ihtiolog svoj opis ove vrste nešto kasnije dopunio podatkom da boja jednog od egzemplara bila zapravo bela.

Na Evropsko tle ova riba je došla pod imenom Labidochromis tanganicae što je naravno bilo sasvim pogrešno. Pomenuta greška je bila vezana za njen misteriozni dolazak u Evropu o čemu će biti reči nešto kasnije. Bitno je da je greška ispravljena pri čemu je vrsti dodeljeno ime koje joj je dao Fryer i koje se u nauci zadržalo do danas. Ime Labidochromis tanganjicae odnosno pomenuta greška u imenu je vezana za čoveka po imenu Pierre Brichard. Sa njegove ispostave za izlov i izvoz riba na Jezeru Tanganyka Labidochromis caeruleus je krenuo na put do prodavnica i hobista Evrope. Pažljivom čitatelju zasigurno se već nameće pitanje : Kako to da je riba koja je poreklom iz jezera Malavi u Evropu došla sa exportne stanice koja se zapravo nalazi na jezeru Tanganjika. Da bih vam odmotao ovo zamršeno klupko, misterioznog dolaska L.caeruleus u Evropu moraću da krenem od samog početka njenog ulaska u trgovinu ribama a koji se odigrava početkom osamdesetih godina dvadesetoga veka. Informacije koje ću tom prilikom koristiti publikovane su 2001 godine u CichlidNews magazine iz pera Ad Koningsa u njegovom članku: ‘’The Aquaristic History Of The Yellow Labidochromis ‘’

U periodu s kraja sedamdesetih i početka osamdesetih godina prošloga veka u svet su ribe iz jezera Malawi kretale sa tri eksportne stanice. Jedna je bila vlasništvo Stuart Grant-a, druga Eric Fleet-a i treća Norman Edwards-a. Sve tri exportne stanice radile su na izlovu riba i iste odatle slale u svet. Ovde je potrebno napomenuti da je L.caeruleus u prirodi dosta retko sretan a da se bela varijanta do koje se lakše dolazilo nikada nije izvozila. U jednom trenutku roniocima pomenutog Fleet-a posrećilo se da dodju do dva primerka žute forme L.caeruleus. Po mišljenju Ad Koningsa verovatno negde u blizini ostrva Mbova(Mbowe). Sudbina je htela da pomenute dve ulovljene ribe budu izvezene sa jednom pošiljkom u Stokholm tamošnjem poznatom uvozniku po imenu Stig Jansson. Verovatno 1980 ili 81 .godine. Pomenuti Jansson je uvozio ribe sa još jedne eksportne stanice a koja se nalazila na jezeru Tanganjika, od exportera koga sam već pominjao. Verovatno pretpostavljate.... radi se o Pierre Brichard-u koji je igrom slučaja baš u tom periodi bio u poseti svom kolegi Janssonu. Iskusni trgovac Brichard je primetio dve žute njemu nepoznate ribe i u njima odmah prepoznao komercijalnu vrednost. Naime sudbina je htela da pomenuta dva pripadnika vrste L.caeruleus koja su prva dospela na Evropsko tlo budu mužjak i ženka. Da ne dužim više, Brichard je svog poslovnog partnera zamolio da mu proda pomenute dve ribe, kako bi na svojoj eksportnoj stanici u Burundi pokušao da od njih dobije potomstvo a sve u cilju dalje trgovine ovom vrstom. Kao dobar domaćin, Jason ne samo da nije odbio Bricharda već mu je kao svom dugogodišnjem saradniku i prijatelju poklonio ribe. Tako se sudbina još jednom poigrala sa ove dve ribe i one su zajedno sa Brichard-om ponovo došle u svoju domovinu Afriku ali ovoga puta na obale jednog drugoga jezera, jezera Tanganjika. U periodu do 1986 od pomenutog para u Burundi je oformljeno jato od oko 1000 riba ove vrste i tek te godine Brichard je ponudio ove ribe svojim klijentima u Evropi ali obzirom da su svi znali da on izvozi ribe poreklom sa jezera Tanganyka proizvedene primerke je ponudio pod onim pomenutim, pogresnim imenom Labidochromis Tanganicae. Mnogom upućenijim hobistima u Evropi ovo je bilo sumnjivo obzirom da se znalo da rod Labidochromis obitava u jezeru Malawi ali ipak nisu odmah prozreli Brichardovu igru. Obzirom da u pomenutom periodu nie bilo drugih izvoza ove ribe na Evropsko tlo sve su indicije da velika većina riba ove vrste u Evropi potiče od onog čuvenog para sa početka ove priče koji se prošetao do Evrope pa se ipak vratio u Afriku da bi ostavio potomstvo, koje će sudbina ponovo dovesti do hobista Evrope.. Ova činjenica zvuči pomalo neverovatno ali svi današnji podaci vezani za istorijat ove vrste govore u prilog njenoj verodostojnosti. Interesantno je da je i posle oko 20 godina inbridinga kvalitet ove vrste ostao neizmenjen. Danas kada u Evropu ponovo dolaze divlje forme ove vrste, može se sa sigurnošću reći da je broj pripadnika vrste L.Caeruleus u akvarijumima širom sveta daleko veći od broja ovih riba u prirodi.

Gotovo istovremeno(krajem osamdesetih i na eksportnoj satnici S.Grant-a našlo se nekoliko žutih primeraka ove vrste. Naime Grant ih je prvi put video kada je ekspedicija Laif DeMason-a i Jeff Tajlora 1986 pronašla dva mužjaka ove vrste u blizine Lavljeg zaliva. Ne znajući za Brichardove planove i on je naložio svojim roniocima koji su se nalazili u zalivu Nkhata Bay da mu pribave što veći broj ovih riba kako bi započeo sa njihovim uzgojem jer je odmah shvatio da o komercijalnom izlovu nema govora. U potrazi koja je trajala čitav mesec ulovljeno je samo 22 primerka. 1990 Grant započinje uzgoj ovih riba ali ga u tome onemogućava zemljotres pri čemu gubi najveći deo priplodnog jata i ostaje samo sa nekoliko primeraka.. Razočaran on odustaje od gajenja a preživele primerke šalje u Ameriku izvesnom Gary Kratochvil-u tako da su na Evropsko i Američko tle stigli primerci koji nisu u srodstvu.

Bitno je pomenuti da se i na različitim lokacijama jezera Malawi mogu sresti racličite geografske forme od kojih smo već pomenuli onu belu a koja se može sresti u Nkhoso Point-u. Limun Žuta forma u prirodi se može sresti u oblasti zvanoj Lavlji zaliv (Lion's Cove ) Gde se može sresti i forma koja se odlikuje nešto svetlijom- gotovo belom stomačnom regijom. U zavisnosti od mesta sa koga potiču geografske forme su dobile imena, tako da su neke od njih poznate kao Kakusa, Lion's Cove, Nkhata, Nkhoso.

Obzirom da se radi o relativno mirnoj vrsti ciklida od velike je važnosti sa kime će ove ribe deliti akvarijum. Pri tome je preporučljivo združivati ih sa Cichlidima iz roda Aulonacara kao i drugim pripadnicima roda Labidochromis koji se odlikuju smanjenom agresijom. U globalu preporučljivo je izbegavati zajednice sa agresivnim vrstama jer će relativno miroljubivi caeruleusi veoma brzo postati redovna meta njihove agresije. Sa aspekta ugodnih uslova za život veličina akvarijuma nije nebitna i preporučuje se ne držati ih u akvarijumima manjim od 150 litara. Lično, sretao sam manja jata ovih riba koja su živela i razmnožavala se u manje životnog prostora od pomenutog ali takve skučene akvarijumske zajednice, naročito kada su pripadnici fam Cichlidae u pitanju ne preporučujem. Sve ove ribe imaju izrazito naznačenu teritorijalnu crtu i u akvarijumima sa nedovoljno prostora za ispunjenje ove njihove osobine obično dolazi do pojačanih agresija od strane dominantnih riba prema slabijim komšijama, bilo da se radi o ribama unutar jedne vrste ili zajednici nekoliko vrsta. Od nesmanjenog značaja za normalan život ovih riba je i uredjenje akvarijuma pri čemu je najbolji savet u izradi zadnjeg zida akvarijuma od stena sa mnoštvom pećinica i šupljina za skrivanje. Nikako ne gubite iz vida da u prirodi ove ribe najveći deo dana provode u ovakvim pećinicama i lavirintima od pukotina u stenama.

Kvalitet vode nikako nije zanemarljiv. Na sreću većine Cichlid fanova , vodovodne vode u skoro svim našim gradovima su prilično tvrde (obično se kreću od 15 do 25 GH kako gde ) i pogoduju ovim ribama. Zahvaljujući tome hobisti ljubitelji Cichlida nisu pogodjeni radnjama, doterivanja’ povećavanja tvrdoće koje su obavezne u slučajevima nekih zemalja koje imaju izrazito mekanu vodovodnu vodu (susedna Rumunija npr.). Ljubitelji Cichlida u ovakvim oblastima predhodno pripremaju odnosno otvrdnjavaju vodu dodavanjem odredjenih soli kako bi svojim ljubimcima pružili optimalne uslove. Za vrstu o kojoj je ovde reč optimum temperature bi se kretao od 25 do 28 stepeni , pH vrednosti od 7,5 do 8,5. Poželjno je pritom da je tvrdoća vode veća od 12 GH.

U pogledu ishrane Vrsta L. caeruleus nije naročito problematična kao neke druge vrste familije Cichlidae. U prirodnom okruženju obzirom da spadaju u Mbuna ribe (ribe koje obitavaju na stenovitom,kamenitom području) jedna od omiljenih poslastica ovih riba su razne vrste sitnih račića, koje obično nalaze sa donje strane stena kao i insekti koji dospeju u vodu jezera i njihove larve. Prilikom ishrane ove vrste ne treba nikako izgubiti iz vida njihove potrebe za proteinima biljnoga porekla..U ovu svrhu poželjno im je davati peletirane hrane bogate spirulinom ili pak redovnom meniju dodavati list zelene salate i list blago poparene blitve. Zbog prisustva oksalatne kiseline sa spanaćem ne treba preterivati.

Najčešće se ove ribe drže u razmeri 3-5 ženki na jednog mužjaka. Lako se mreste i ukoliko im obezbedite potrebne uslove a mladuncima dovoljno mesta za skrivanje prvih dana kada su najugroženiji kao i obilje sitne hrane ubrzo ćete imati gomilu mladunaca u akvarijumu. Ženka obično u ustima nosi-inkubira 10 do 15 jaja odnosno mladunaca koje posle dvadesetak dana od oplodjenja pušta na slobodu. Ženka je brižna majka za vreme inkubacije i obično u tom periodu nema mesta strahu za gubitak potomstva. Tokom mresta mužjak nije naročito teritorijalan ni agresivan.

Dakle ukoliko se odlučite da u vašem akvarijumu zaplivaju ribe iz familije ciklida a da pri tome to budu ribe iz jezera Malawi ne gubite iz vida ovog gracioznog žuću koji svojim koloritom i kontrastom u akvarijumu zasigurno može konkurisati mnogim morskim ribama. Ova riba je bezuslovni favorit mnogih zaljubljenika u ciklide.

Content received from: Akvaristika, http://www.akvaristikaonline.com